Nieuws

 

Het Linear-onderzoeksproject onderzocht manieren waarop gezinnen hun elektriciteitsverbruik kunnen aanpassen in functie van de beschikbare zonne- en windenergie, zowel qua technologie als qua gebruikersinteractie. Enkele belangrijke onderzoeksvragen daarbij waren:

  • Welk voordeel levert een gedragsverandering op aan de gezinnen en aan de industrie?
  • Hoe worden kosten en voordelen over de betrokken partijen verdeeld?
  • Welke oplossingen geven voldoende motivatie en comfort voor een gedragswijziging?
  • In welke mate kunnen en willen gezinnen hun gedrag aanpassen?
     

Voor Linear of ‘Local Intelligent Networks and Energy Active Regions’ hebben een twintigtal partnersde handen in elkaar geslagen. Het project startte op 1 mei 2009, duurde tot eind 2014 en ontstond uit een samenwerkingsverband tussen onderzoeksinstellingen zoals KU Leuven, VITO, iMinds en imec, de industrie en de Vlaamse overheid.

Dit grootschalige proefproject bij 250 Vlaamse gezinnen scoorde hoge ogen, als voorbeeldproject van een toegepast slim netwerk. Als erkenning kreeg het dan ook het Europese EEGI-label en de global ISGAN Award. En daar blijft het niet bij, verschillende producten en diensten worden nu verder ontwikkeld door de Linear-partners.

Meer
Download het eindrapport
Alle partners

Linear presenteert conclusies aan industrie en beleidsmakers

Slimme huishoudtoestellen kunnen energieleveranciers en netbeheerders helpen om meer en sneller op de moeilijk voorspelbare opbrengst van hernieuwbare energiebronnen te reageren. En daarmee kunnen ze hoge onbalanskosten, zeker tijdens de winter, gemakkelijker vermijden. Dat is één van de conclusies die het Linear-onderzoeksproject op 9 december in Brussel presenteerde, na 5 jaar onderzoek naar de technische en economische mogelijkheden van stuurbaar energieverbruik bij gezinnen.

 

Deelnemers sluiten Linear feestelijk af

Professor Belmans (EnergyVille), Vlaams Minister voor Energie Turtelboom en een Linear-familie

Na 3 rijke veldtestjaren sloten de deelnemers van Linear op 30 november het project feestelijk af in het Huis van de Toekomst. De deelnemers kregen er als eersten inzage in de resultaten van het evenement. Ook Vlaams Minister van Energy Annemie Turtelboom was erbij en liet haar door de families informeren over het gebruiksgemak van automatische vraagsturing.

Lees het persbericht

Linear vervolgt dit afsluitingsproces op 9 december 2014, tijdens een slotevenement voor de projectpartners en beleidsmakers bij GDF Suez in Brussel. 

Stand van zaken

Uren flexibiliteit per toesteltype

Linear Stand van zaken september 2014
 

Moeten we panikeren voor stroomtekorten?

De laatste weken stond het nieuws er vol mee: er is een reële kans op een stroomtekort in de komende winter. Dat er gecontroleerde black-outs komen, hoeft voor de gewone consumenten echter geen ramp te zijn, maar economische schade bij bedrijven is er zeker wel, zelfs nu al. Op lange termijn moeten we toch echt werk maken van structurele oplossingen, met ingebouwde flexibiliteit, slimme meters en netten, een verbeterde absorptie van onze hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitsnetwerk en betere connecties met het buitenland.

Dit is een korte samenvatting van een blog die Professor Driesen (EnergyVille en KU Leuven) schreef voor KU Leuven Blogt. Lees het volledige artikel.

 

Wat gebeurt er in de winter tussen 18 en 20u?
 

In de zomer zijn er dagen dat we voldoende hebben aan minder dan 8GW stroom. Daarentegen verbruiken we op koude winteravonden soms meer dan 14GW. Dit verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door verwarming en verlichting.
Het vervangen van halogeenspotjes door LED-verlichting en elektrische vuurtjes voor de komende winter opbergen, kan dan ook een relevant verschil maken.


Linear onderzoekt manieren waarop gezinnen hun elektriciteitsverbruik kunnen aanpassen in functie van de beschikbare zonne- en windenergie, zowel qua technologie als qua gebruikersinteractie. Enkele belangrijke onderzoeksvragen hierbij zijn:

  • Welk voordeel levert een gedragsverandering op aan de gezinnen en aan de industrie?
  • Hoe worden kosten en voordelen over de betrokken partijen verdeeld?
  • Welke oplossingen geven voldoende motivatie en comfort voor een gedragswijziging?
  • In welke mate kunnen en willen gezinnen hun gedrag aanpassen?

Meer


 

Voor Linear of ‘Local Intelligent Networks and Energy Active Regions’ hebben een twintigtal partners de handen in elkaar geslagen. Het project startte op 1 mei 2009, zal tot eind 2014 duren en ontstond uit een samenwerkingsverband tussen onderzoeksinstellingen zoals KU Leuven, VITO, iMinds en imec, de industrie en de Vlaamse overheid.

> Alle partners

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht