Werkpakketten

Het Linear-onderzoek bestaat uit 9 werkpakketten die elk een verschillende fase in de studie vormen. Sommige delen bestaan uit fundamenteel onderzoek, andere ontwikkelen nieuwe technologieën en werkpakket 8 bevat de voorbereiding en uitvoering van de proef bij de gezinnen.

Linear-werkpakketten

 • Werkpakket 1: gegevens verzamelen en enquêtes afnemen om een beter inzicht in het energieverbruik van gezinnen te krijgen. Op basis van de resultaten van dit deelonderzoek bekijken we de beste opties om flexibiliteit bij onze testgezinnen te creëren.
   
 • Werkpakket 2: we ontwikkelen realistische gebruikersprofielen op basis van de gegevens van werkpakket 1. Met die profielen kunnen de andere werkpakketten modellen opzetten om de gevolgen van bepaalde ingrepen te simuleren.
   
 • Werkpakket 3: onderzoekt de mogelijkheden van energieopslag. Tijdelijke opslag is een sleutelelement om meer hernieuwbare energie in onze netten te integreren. We doen onderzoek naar opslag van zowel elektrische energie in batterijen als van warmte in buffers. Door de warmtevraag van een gebouw af te koppelen van de elektriciteitsvraag van een warmtepomp kan flexibiliteit gecreëerd worden. Daarnaast is er ook onderzoek gedaan naar warmtekrachtkoppeling in combinatie met warmtenetten om zo lokaal het elektriciteitsnet te ondersteunen.
   
 • Werkpakket 4 onderzoekt de manier waarop elektriciteits-, gas- en communicatienetwerken met elkaar interageren, als we onze Linear-oplossingen erop toepassen.
   
 • Werkpakket 5 bestudeert de impact en mogelijkheden van de batterijen in elektrische voertuigen om hernieuwbare energie op te slaan als die geproduceerd wordt en die terug op het net te zetten op momenten dat er piekverbruik optreedt.
   
 • Werkpakket 6 combineert de verschillende technologische inzichten en brengt die samen in algoritmes en simulaties.
   
 • Werkpakket 7 overlapte sterk met de andere werkpakketten en is daarom geschrapt. De taken werden overgenomen door andere werkpakketten.
   
 • Werkpakket 8 is de praktische proef: we gebruiken de gegevens en ontwikkelde theorieën van alle deelonderzoeken, bouwen er de nodige technologie voor en testen de concepten ook bij echte gezinnen.
   
 • Werkpakket 9 focust op de economische aspecten. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar de huidige marktwerking, de aanpassingen die nodig zijn voor een toekomstige marktwerking en de mogelijke business cases voor zowel distributienetbeheerders, leveranciers als klanten.
 
Deel dit bericht
Deel dit bericht