Testgezinnen

Om de doelstellingen van Linear mogelijk te maken, moesten we eerst geavanceerde technologie ontwerpen. Vervolgens hebben we die over een periode van drie jaar bij een tweehonderdtal Vlaamse gezinnen geïnstalleerd, geïntegreerd en getest.

Drie doelgroepen:

  1. 30 gezinnen, zogenaamde ‘friendly users’: dit zijn mensen uit de naaste omgeving van het Linear-project die hun huis ter beschikking wilden stellen om onze technologie in de eerste fase te testen. Het was belangrijk dat deze groep ‘friendly’ tegenover het project stond omdat we er – terecht – van uit gingen dat onze innovatieve systemen niet al vanaf de eerste dag optimaal zouden werken.
    Later kregen zij zoals alle deelnemende families de kans om deel te nemen met variabele tarieven (actieve vraagsturing) of slimme toestellen aan te kopen (automatische actieve vraagsturing).
     
  2. 100 gezinnen in heel Vlaanderen: deze mensen werden met een mediacampagne aangeworven. Zij engageerden zich om slimme toestellen met korting aan te kopen. Bij deze deelnemers hebben we ondertussen een jaar lang referentiemetingen uitgevoerd. In april 2013 startten zij met de feitelijke praktijktest, waarbij Linear de toestellen van op afstand aanstuurt. Zij zijn onze specifieke doelgroep om Portfolio Management en Wind Balancing te testen.
     
  3. 120 gezinnen met een slimme meter uit Hombeek-Leest en Bret-Gelieren. In deze wijken hebben respectievelijk Eandis en Infrax slimme meters uitgerold voor een eigen proefproject. We vroegen gezinnen die door een 4-tal transformatoren van stroom voorzien worden om aan Linear deel te nemen en zo meer inzicht in hun verbruik te krijgen, zonder enige financiële kost. Deze deelnemers kregen ook de kans om slimme toestellen met korting aan te kopen. We testen bij hen de mogelijkheden van automatische actieve vraagsturing op het lokale elektriciteitsnet (transformatorveroudering en lijnspanningsprofiel).

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht