Business cases

Naast de gebruikersinteractie evalueren we met Linear ook vier business cases waarmee energieleveranciers hernieuwbare energie in hun netten kunnen integreren.

Naarmate we meer verschuiven van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie, zullen gezinnen minder gas en olie verbruiken en omschakelen naar warmtepompen en elektrische voertuigen. Gezinnen zullen hun gebruik van fossiele brandstoffen daardoor waarschijnlijk halveren, maar hun elektriciteitsverbruik zal verdrie- of zelfs verviervoudigen. De pieklasten die de elektriciteitsnetten en -productie moeten opvangen, zullen daardoor veel zwaarder worden en een impact op de werking en de kost van het elektriciteitssysteem hebben.

Energieleveranciers en netbeheerders staan voor grote uitdagingen. Om zware investeringen in hun uitrusting te vermijden, onderzoeken we of ze de pieklasten en de gevolgen ervan kunnen beperken.

 

1. Portfolio management

Via Portfolio Management rekent de energieleverancier de variatie van de energieprijzen door in zijn tarieven en doet hij dus aan tariefsturing. De gezinnen krijgen 6 tariefblokken per dag waarvan de prijzen dagelijks verschillen in functie van de verwachte zon, wind, vraag en aanbod. Iedere dag om 16 uur worden de tarieven voor de volgende dag vrijgegeven. We onderzoeken naast die tariefsturing ook de mogelijkheden van automatische sturing, waarmee de leveranciers de toestellen bij gezinnen zelf kunnen inschakelen om het net te ontlasten.

 

2. Wind balancing

De opbrengst van windenergie kan zeer aanzienlijk zijn, maar windenergie voorspellen is moeilijk omwille van de lokale verschillen. Nochtans zijn die windvoorspellingen essentieel om het net te balanceren. Als de windopbrengst sterk afwijkt van de voorspelling, moet het overschot of tekort opgevangen worden. We onderzoeken de mogelijkheden van automatische sturing, waarbij we in real time toestellen uit- of inschakelen. Hiermee kan de energieleveranciers misschien boetes vermijden op de onbalansmarkt.

 

3. Transformatorveroudering

Op lokaal vlak hebben de transformatoren die een wijk van spanning bedienen, moeite om de pieken van hernieuwbare energie te verwerken. Linear wil de pieklasten beperken door het energieverbruik af te stemmen op lokaal opgewekte energie. We bestuderen het effect als we slimme toestellen in perioden met weinig basisverbruik automatisch inschakelen.

Door de pieklasten in te dijken, spreiden we het vermogen in tijd en wordt de temperatuur van de transformator beperkt. We kunnen op die manier ofwel de levensduur van de transformator verlengen ofwel vermijden dat de transformator verzwaard moet worden, in beide gevallen een kostenbesparing.


Transformator
Een transformator is een toestel dat elektrische energie naar een ander spanningsniveau omzet. Zo wordt de elektriciteitscabine van een woonwijk met 10.000 Volt gevoed, maar de transformator in de cabine zet de spanning om in 230 Volt, de spanning waarop de kabels naar de woningen vertrekken.

 

4. Lijnspanningsprofiel

De meeste toestellen in huis werken op een spanning van 230 Volt. Als de spanning te laag is, zullen sommige toestellen niet meer functioneren. Als de spanning te hoog is, bijvoorbeeld bij een blikseminslag, zullen ze stuk gaan. Netbeheerders waken erover dat de geleverde spanning altijd binnen de toegestane marges blijft. De spanning is traditioneel het hoogste aan de transformator, en daalt naarmate de woning zich verder van de transformator bevindt - doordat andere woningen spanning afnemen en door de weerstand van de kabel zelf.

Aangezien huizen sinds enkele jaren ook zelf energie aanleveren, bijvoorbeeld met zonnepanelen, kan de spanning ook in het midden van een woningrij stijgen. Dat maakt de mogelijkheden om de spanning binnen de marges te houden, heel wat uitdagender voor de netbeheerder. Daarom schakelen fotovoltaïsche omvormers automatisch uit bij een te hoge spanning.

We onderzoeken de mogelijkheden van automatische sturing om de spanning op aansluitpunten van individuele woningen te optimaliseren. Dat kan bijvoorbeeld door de toestellen van de verbruikers in de verschillende woningen gericht aan te zetten. Zo kunnen we vermijden dat er extra kabels tussen de woningen en de transformator nodig zijn, een dure investering, om niet te spreken van het aantal open te breken stoepen en straten. Het alternatief waarbij gezinnen geen garantie op een continue spanningskwaliteit krijgen, is natuurlijk geen optie.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht