Beloningsmodellen

Automatische vraagsturing

Bij driekwart van de deelnemers implementeren we een geautomatiseerd systeem waarbij Linear de toestellen inschakelt. Linear doet dat dan natuurlijk als daar nood aan is, bij energie-overschotten of bij onevenwichten in het net, wanneer ook de prijs lager is. Het toestel blijft het comfort van het gezin bewaken.

foto afwas

Praktisch leggen we dit het beste uit met een voorbeeld:

Een proefgezin wil ’s avonds een propere vaat hebben. Ze zetten hun toestel om 8u ’s morgens aan en stellen de deadline in op 18u, als ze het propere servies willen gebruiken. Het toestel heeft twee uur nodig om de vaat uit te voeren, dus het moet ten laatste starten om 16u. Op die manier ontstaat er een tijdsvenster tussen 8 en 16u. Tijdens die 8 uur flexibiliteit kan Linear het toestel van op afstand starten. Als de machine om 16u nog niet is begonnen, zal het toestel zichzelf aanschakelen zodat het gezin sowieso een propere vaat heeft om 18u. Dit is een toepassing van automatische vraagsturing door Linear.

Dit werkt natuurlijk alleen als de energieleverancier met de toestellen van de consument kan communiceren. We gebruiken daarvoor slimme toestellen. Wanneer en op basis van welke criteria het toestel het beste aan zijn taak kan beginnen, onderzoeken we volgens vier business cases.


Flexibiliteit
Het tijdsvenster waarin Linear de toestellen kan inschakelen, noemen we 'flexibiliteit'. Linear-deelnemers die veel flexibiliteit aanbieden, kunnen een bonus verdienen.

Linear combineert deze automatische sturing met tariefsturing: als de toestellen ingeschakeld worden, zal dit aan betere prijzen zijn. Het is de bedoeling dat ook de consument zijn voordeel doet met automatische vraagsturing.
 

Tariefsturing

verbruik gezinswoning

Dag/nachttarief

Het bekendste en oudste voorbeeld van tariefsturing in de energiesector, is het nacht/dagtarief. Om hun productie tussen nacht (weinig vraag) en dag (grote vraag) niet te veel te moeten aanpassen, gebruiken de energieproducenten lagere prijzen tijdens de nacht. Daarmee stimuleren ze hun klanten om hun energieverbruik indien mogelijk naar de nacht te verschuiven.

Wisselende energiebronnen, onvoorspelbare productie

Met klassieke energiebronnen was de productie tot enkele jaren geleden vrijwel stabiel, met meestal alleen verschillen tussen zomer en winter. Door de toename van hernieuwbare energiebronnen is de productie zeer variabel geworden, met zeer onvoorspelbare overschotten tot gevolg. Overdag tijdens weekends bijvoorbeeld, als de zon hard schijnt, of ’s nachts als het stevig waait, … Net zoals met nachttarieven, kan ook dan de prijs verlaagd worden, maar die verschillen zullen niet zo voorspelbaar zijn als het dag/nachttarief.

grafiek enkelvoudig, dubbel en meervoudig tarief

Variabele tariefsturing

Eerdere Europese projecten toonden al aan dat onvoorspelbare variabele tarieven het gebruikspatroon maar beperkt doen wijzigen. Daarom gebruikt Linear dit concept (zonder automatische sturing) maar bij een kwart van de deelnemers. Deze proefgezinnen krijgen via een display zicht op 6 tariefblokken per dag, waarbij de prijzen van dag tot dag verschillen in functie van de voorspelde zon, wind, vraag en aanbod, maar bij de meeste deelnemers onderzoeken we het effect van slimme toestellen.


Time of use
Volgens het time of use-concept verdelen we een dag in zes vaste tijdzones. Dagelijks bepalen we het energietarief voor de volgende dag, rekening houdend met de productie van zon- en windenergie en met het verwachte verbruik. Het is de bedoeling dat deelnemers hun elektriciteitsverbruik in de goedkopere tijdsblokken zullen plannen en zo economisch voordeel uit de gedetailleerde tariefformule halen. Bovendien kunnen ze hun totale energieconsumptie helder opvolgen en bijsturen.
 

 

Europa

Vanuit Europa wordt al enkele jaren druk gezet om Smart Metering en Facturatie in te voeren, waarbij de energieprijs in de tijd varieert en die variaties ook aan de eindklant doorgerekend worden. Met deze tariefsturing willen ze klanten aanmoedigen om hun energieverbruik te verschuiven naar perioden waarop de leverancier goedkoper energie ter beschikking kan stellen. Bovendien vlakt dit ook de pieken in energieverbruik af, zodat er minder piekcentrales nodig zijn.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht